Inboedelverzekering: check niet op prijs maar op de inhoud van het polisblad


Er zijn maar weinig verzekeringen die zo complex zijn als de inboedelverzekering. De verschillen per verzekeraar zijn dan ook duidelijk. Kiezen op basis van alleen de prijs is bij een inboedelverzekering dus niet heel erg verstandig. Wie wil vergelijken zal het gehele pakket met de polisvoorwaarden naast elkaar moeten leggen. De vraag is steeds wat wel en niet onder de dekking valt. Overigens wordt tegenwoordig bij het vaststellen van de hoogte van de verzekering gebruik gemaakt van een inboedelwaardemeter. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door het Verbond van Verzekeraars.

De inboedelverzekering valt in principe onder de brandverzekering

De inboedelverzekering valt onder de brandverzekering.  Met een inboedelverzekering ben je verzekerd tegen schade die je oploopt aan de inboedel of de huisraad. Deze verzekering is best complex; wat valt er wel en wat valt er niet onder? Tussen de verschillende verzekeraars bestaat dus nogal wat verschil. Groot zijn die overigens vaak niet. Voor wie een inboedelverzekering afsluit; denk er aan toch vooral de kleine lettertjes goed tot je te nemen.

inboedel verzekering

Maar wat is dan precies de inboedel?

De inboedel, wat is dat dan eigenlijk precies? Welnu, dat zijn alle roerende zaken die tot een particuliere huishouding van de verzekerde behoren. Daar horen ook kleine huisdieren bij, net als bromfietsen, fietsen, aanhangwagens, tuinaanleg, vaartuigen, accessoires en motorrijtuigen. Bij de laatstgenoemde categorie geldt wel vaak een beperking wat betreft het aantal.

Kies je de standaard of de extra uitgebreide versie van de verzekering?

Geld of waardepapieren vallen dus niet onder de inboedelverzekering, net zo min als zaken die worden gebruikt voor handelsdoeleinden. Ook motorrijtuigen met uitzondering van de bromfiets vallen in principe niet onder de inboedelverzekering. Kies je voor een inboedelverzekering, dan kun je de extra uitgebreide versie kiezen. Dat is de meest gangbare en min of meer standaard verzekering. Je kunt daarnaast kiezen voor een allriskverzekering.

Hoe zit het met de tuin en de trappenhuizen?

Als we kijken naar de dekking van de inboedelverzekering dan is het een en ander ook nog afhankelijk van de plaats waar de inboedel zich precies bevindt. In dat kader wordt door verzekeraars onderscheid gemaakt tussen in de woning, andere toegankelijke ruimtes in het gebouw zoals trappenhuizen, de buitenkant van de woning, aan de woning bevestigde spullen, afdaken, het balkon en de tuin. In en bij de woning betekent dekking als de spullen zich in de privé ruimtes van de verzekerde bevinden. Voor trappenhuizen geldt dat als die zich in hetzelfde gebouw bevinden er dekking is met de inboedelverzekering. Dit geldt niet voor diefstal, in dat geval moet er dus sprake zijn van inbraak.

Nog best een ingewikkelde materie, een inboedelverzekering

Hoe zit het dan met de buitenkant van het huis? Zonweringen en antennes worden door de inboedelverzekering gedekt, net als alle andere zaken die aan het huis bevestigd zijn. Dit geldt niet als sprake is geweest van vandalisme of diefstal. Wat onder de afdaken staat, wat zich op het balkon bevindt en wat in de tuin staat wordt eveneens gedekt voor alle schades. Uitzonderingen op die regel zijn echter diefstal, storm, vandalisme en neerslag. Ook wasgoed en meubilair vallen niet onder de verzekering, maar niet als er sprake is van vandalisme of diefstal. Zo zie je nog best een ingewikkelde materie, de inboedelverzekering.

Stel de verzekerde som vast

Sluit je een inboedelverzekering af, dan dient er een verzekerde som vastgesteld te worden. Deze som is in verschillende opzichten belangrijk. Dat is het in de eerste plaats het bedrag waarvoor de verzekerde zijn belang wil dekken. Het bedrag is ook meteen het maximum tot waar de schade vergoed wordt.  Bovendien moet voor dit bedrag een maandelijkse premie betaald worden.

Nieuwwaarde of toch de dagwaarde?

Sluit je een inboedelverzekering af, dan verzeker je in de eerste plaats de nieuwwaarde. Dat geldt overigens alleen voor spullen waarvan de waarde nog boven de 40 procent van de nieuwwaarde ligt. Vooral bij elektrische apparatuur is die waarde al na enkele jaren gedaald tot beneden de 40 procent. Dan is dus geen sprake van verzekering tegen nieuwwaarde.  Als het gaat om zaken als brommers, aanhangwagens, vaartuigen en zaken die onttrokken zijn aan het gebruik geldt dat de dagwaarde uitgekeerd zal worden. Bij zaken die onttrokken zijn aan het gebruik kun je denken aan bijvoorbeeld een kinderwagen die er wel is, maar niet gebruikt wordt.

Wat is de waarde van de verzekerde inboedel?

Bij de vaststelling van de verzekerde som moet de verzekerde al zijn bezittingen nalopen en vaststellen wat de actuele nieuwwaarde is en of dat een vergoeding van de dagwaarde volstaat. Dat is in de praktijk echter geen doen. Het is ontzettend veel en ingewikkeld werk. Daarom kiezen de meeste mensen ervoor de spullen te laten taxeren of vullen ze een zogenaamde inboedelwaardemeter in. Voor een standaard inboedelverzekering geldt overigen dat standaard een overdekking wordt aangehouden van 25 procent.

Steeds vaker maken mensen in het kader van de inboedelverzekering gebruik van een dergelijke inboedelwaardemeter. Het voordeel hiervan is dat je gegarandeerd niet onderverzekerd bent. Bovendien is het gebruik van deze meter gemakkelijk en hoeven bij de aankoop van nieuwe materialen geen wijzigingen doorgegeven te worden. Nadeel is dat de kans op oververzekering wel bestaat. In dat geval betaal je elke maand teveel premie. De waardemeter is in de praktijk niets meer dan een door de verzekeraar ter beschikking gesteld formulier. De verzekeraar zal aan de hand van gemiddelde waarden de inboedelwaarde vaststellen. De verzekerde hoeft alleen de leeftijd van de hoofdkostwinner  aan te geven, de gezinssamenstelling, het netto maandinkomen van het huishouden en de oppervlakte van de woning.

Beste handig, de inboedelwaardemeter

De inboedelwaardemeter wordt elk jaar opnieuw door het Verbond van Verzekeraars opgesteld. De meeste verzekeraars gebruiken deze waardemeter dan ook als richtpunt. Conclusie; dit type verzekering is een complexe verzekering. Net zoals bij enkele andere verzekering zijn de polisvoorwaarden belangrijk. Het kan per verzekeraar nogal verschillen wat wel en niet onder de dekking valt. Bij een inboedelverzekering vergelijk je bij voorkeur dus niet alleen op basis van de prijs, maar spelen de polisvoorwaarden een zeer belangrijke rol. Inboedelverzekering vergelijken doe je hier.